+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Alan Adı İptal İşlemlerİ

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük buluşlarından ve global dünyanın oluşmasında büyük pay sahibi olan internet ve internete bağlı hizmetler bilgi çağı 21. yüzyılın temel taşlarından biridir. Her konuda olduğu gibi sınai mülkiyet haklarının korunması alanında da gelişen internet hizmetlerine bağlı olarak yeni düzenlemeler yapılmakta olup, internet adresleri kuruluşlar için ayırt edici ve vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır.

Ancak, çok cüzi fiyatlarla 3.şahıslar tarafından tescil ettirilen alan adları kötü niyetli olarak kullanılarak veya fahiş fiyatlarla alan adı sahibine ya da diğer kişilere satılarak haksız kazançlar elde edilmektedir.

Buna göre, eğer verilen alan adı bir başkasının isim veya markasına tecavüz teşkil ediyorsa, hukuki yollara müracaat edilerek, yapılan uyarıya rağmen alan adını kullanmaya devam eden kişiye karşı isim ve marka tecavüzüne veya haksız rekabete dair hükümler çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı talep edilebilecektir.

Ayrıca, alan adlarının iptali için World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center nezdinde hukuki girişimler başlatılabilecektir. Bu hususla ilgili olarak dosyalanan şikayetlerde WIPO Arbitration and Mediation Hükümlerine göre şikayetin kabul edilip, şikayete konu alan adının iptali için 3 kriterin bulunması gerekmektedir;

- Alan adının, şikayet eden kişi ya da kuruluşun marka hakları ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun kanıtlanması,
- Alan adı sahibinin bu alan adı üzerinde yasal bir hakkının bulunmadığının kanıtlanması ve
- Alan adı tescilinde kötü niyet bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Üste Git