+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Başvuru Aşamaları

Müracaatın Yapılması;

Başvuru için, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ile başvuru formunun doldurulması ve talep edilen belgelerin eklenmesiyle oluşturulan dosyanın sunulması gerekmektedir.

Başvurunun incelenmesi;

Başvurular; konunun uzmanları ve Hukuk müşavirliği’nden bir hukuk müşavirinin katılımı ile oluşturulan komisyon tarafından incelenir. Yenilik ve isim,  incelemede esas konulardır. Komisyon tarafından yapılan incelemede bir eksiklik tespit edilmezse başvurular kabul edilir.

Başvuruların Yayımlanması;

Kabul edilen her başvuruya bir numara verilir ve kütüğe kaydedilir.

Başvuruların yer aldığı bülten yayımlanır. Başvuruya süresi içinde itiraz yoksa teknik inceleme safhasına geçilir.

 

Teknik İnceleme;

Bu incelemenin amacı;

a) çeşidin belirtilen botanik sınıfa ait olduğunun teyit edilmesi,

b) Çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun tespit edilmesi,

c) Çeşidin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uyması halinde, çeşit özellik belgesinin hazırlanmasıdır.

FYD testleri TTSMM tarafından yapılmaktadır. Başvurusu yapılan çeşitler aynı türün benzer çeşitleriyle karşılaştırılır.

Üste Git