+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Gereklİ Belgeler

TASARIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Tasarımın görsel anlatımı
- Tarifname
- Başvuru, yayın harcı ve varsa rüçhan hakkı talebinin harç ve ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı ,aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Ünvan değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

DEVİR İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER 

- Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını lisansa konu olan tasarımın adını, tasarım tescil numarasını,ücretini,süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi aslı
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

VERASET VE İNTİKAL İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti
- Veraset ve İntikal işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Üste Git