+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

EUREKA Desteğİ

EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

* ikili ve çoklu işbirliği (standart) projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini,
* şemsiyeler (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,
kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,
* EUROSTARS Programı aracılığıyla KOBİ’lerin EUREKA Programına katılımını artırmayı ve projelerde daha etkin rol almalarını,
hedeflemektedir.
Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla (TEYDEB – 1509 Programı) desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur.
EUREKA ve EUROSTARS programları kapsamında oluşturulan projeler uluslararası işbirliğine dayalı ortaklı projeler olduğundan proje başlamadan önce ya da proje süresince fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin konulara hassasiyet göstermek gerekmektedir. Ortaklar arası fikri mülkiyet haklarının paylaşımı konusunda ulusal kuruluşların herhangi bir tasarrufu olmamakla birlikte şirketlerin bu konuda hukuki destek alması ve fikri haklara ilişkin temel kavramlara hakim olması beklenir.

Üste Git