+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

TTGV (Türkİye Teknolojİ Gelİştİrme Vakfı) Desteklerİ

 

Sanayi kuruluşlarının, araştırmaya ve yeni ürün ve üretim teknolojisi geliştirmeye yönelik projelerinin uluslar arası kurallara uygun olarak giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteğinin sağlanmasıdır.

TGV desteği hibe değildir. Teknoloji geliştirme projeleri için en fazla 2 yil süre ile 2 Milyon USD destek verilmektedir. Alınan destek, proje bittikten sonra 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere 4 yıl içinde faizsiz ve USD üzerinden geri ödenir.

Alınan Destek İle Harcaması Karşılanan Harcama Kalemleri:

- Personel
- Yeni araç, teçhizat ve yazılım alimi ile ilgili harcamalar
- Sarf malzemesi
- Hizmet alimi ve danışmanlık
Diğer harcamalar (TTGV tarafından uygun görülenleridir
Sanayi kuruluşunca gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere destek verilmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler bu destek kapsamı dışında kalmaktadır.

 

Proje desteğinden kimler yararlanabilir?
Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kuruluşları ile yazılım faaliyeti gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri TTGV proje desteğinden yararlanabilir.

 

Yukarıdaki şartı sağlayan her kuruluş proje desteği için başvuruda bulunabilir mi?
TTGV’ye başvuruda bulunan firmaların büyüklüğü, yaşı ve sektörü destekleme yönünden herhangi bir öncelik
getirmemektedir. Bugüne kadar desteklenen firmaların %74′ünde 200′den az kişi çalışmakta olup, %53′ü 10
yaşın altındadır.

 

 

 

Üste Git