+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Adres, Unvan, Nev’İ Değİşİklİğİ, Bİrleşme, Devİr, İntİkal, Lİsans, Rehİn İşlemlerİ

1-Adres, unvan, nev’i değiştirme ve birleşme işlemleri

Entegre devre topografyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme ve birleşme hallerini Enstitüye bildirmek zorundadır. Bu değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, entegre devre topografyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev’inin değiştirildiğini veya birleşmeyi
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

2-Devir

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir. Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,
c) Tescil belgesi aslı,
d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

3-İntikal

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Mahkeme kararı,
c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

4-Lisans

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
c) Tescil belgesi aslı,
d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

5-Rehin 

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar rehine konu olabilir. Rehinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlannı içeren ve tescil numarasının bulunduğu
noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,
c)Tescil belgesi aslı,
d)Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Sair İşlemler Talep Formu İçin Lütfen temasa geçiniz..

 

Üste Git