+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Entegre Devre Topografyaları İçİn Gereklİ Belgeler

-Başvuru sahibinin adı ve adresi
-Entegre devre topoğrafyası hakkında özet bilgi
-Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri
-Entegre devre topografyası kopya veya çizimleri.
-Vekaletname.

Entegre devre topografyası çizimleri 

Çizimler; entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleridir. İbraz edilen kopya veya çizimler entegre devre topografyasının tanınmasına yeterli ise entegre devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir. Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kaim olamaz.

Entegre devre topografyası özeti 

Özette, topografyanın veya topografyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topografyasının diğer topografyalardan veya topografyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir. Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir. Entegre devre topografyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir.

Üste Git