+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu, No:7 Kat:12 34398 Maslak - İSTANBUL

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Tanım

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının yada tümünün bir parça malzeme içerisinde ve / veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü ifade etmektedir.

Amaç ve Kapsam

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun amacı, bu Kanun Hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır.

TPE’de başvurunun dosyalanması( 1 Gün )

TPE’de başvurunun incelenmesi ( 2 Ay – Takriben )

İlan kararı (Resmi Entegre Devreler Topografyası Bülteni’nde başvurunun yayınlanması)

Tescil Belgesi ( Kontrolüne Müteakip 1 Gün İçersinde Müvekklile Ulaştırılır. )

Entegre Devre Topografyası Tescil Başvurusu Talep Formu için iletişime geçiniz..

Üste Git