+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Yasal Düzenlemeler

Başta WIPO olmak üzere birçok sınai mülkiyet ofisi entegre devreler ile ilgili çalışmalar ve kanunlar düzenlemiştir. Ülkemizin de imzaladığı Dünya Ticaret Örgütü’ nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve  AB ile Gümrük Birliği’ ni tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı’nda entegre devrelerin korunmasının gerekliliği özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenlerden dolayı, birçok kurum, bakanlık ve üniversitelerden gelen görüşlerle revize edilerek entegre devre topografyalarının korunmasıyla ilgili kanun tasarısı hazırlanmıştır.

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun 24 Nisan 2004 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, entegre devre topografyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Anılan yönetmelik ise 2004 yılının Aralık ayında kabul edilmiştir.

Entegre devre topografyaları ile ilgili bu önemli adımlar sayesinde, entegre devreler; patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet haklarından biri olmuştur.

 

Üste Git