+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Gereklİ Belgeler

Marka Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
- Marka örneği.
- Rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan belgesi,
- Marka başvuru harcının ödendiğini gösterir belge.
- Marka tescil başvurusu sahibi tüzel kişi ise noterden onaylı imza sirküleri,
- Vekaletname.

Marka Yenileme İçin Gerekli Belgeler
- Yenileme dilekçesi
- Vekaletname

Adres/Unvan/Nevi Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
- Dilekçe
- Vekaletname

Birleşme İçin Gerekli Belgeler
- Dilekçe
- Birleşmeyi tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
- Vekaletname

Devir İçin Gerekli Belgeler
- Taraflarca imzalanan ve marka bilgilerinin belirtildiği Noter Tasdikli Devir Sözleşmesi aslı
- Devralan adına vekaletname

Lisans İçin Gerekli Belgeler
- Taraflarca imzalanan ve marka bilgilerinin belirtildiği Noter Tasdikli Lisans Sözleşmesi aslı
- Lisans alan adına vekaletname

Detaylı bilgi için www.basalanmarka.com.tr

Üste Git