+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

İtİrazlar

Mal veya hizmetlerinizi bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan marka başvurularınız için; uzmanlar tarafından verilen red veya kısmi red kararlarına, Türk Patent Enstitüsü kararlarının tebliğden itibaren 2 AY, içerisinde 3. kişilere ait bir markanın tescil edilmemesi gerektiği, marka başvurusunun kötü niyetli yapıldığı veya markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığı kanaatinde iseniz; ilgili markaya Resmi Marka Bülteni ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Aynı zamanda marka başvurularınızın ilanına 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara, 1 ay içerisinde cevap dosyalanabilmektedir.

Markanın red sebepleri:

- Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamayan işaretler,
- Aynı mal ve hizmetler için daha önce tescil edilmiş olan markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar,
- Kullanılacağı ürün veya hizmetlerin cinsini, çeşidini, kalitesini, miktarını, amacını veya coğrafi kaynağını belirten işaret veya adlandırmalardan oluşan markalar,
- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan markalar,
- Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
- Tanınmış markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar,
- Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
- Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,

İtirazın sağlayacağı avantajlar:

- Muhtemel maddi zarar ve zaman kayıplarının ortadan kaldırılması,
- Marka başvurularınızın tesciline engel olan uzman kararlarının ortadan kaldırılması,
- 3. Kişilerin benzer veya marka niteliğinde olmayan başvurularının ortadan kaldırılması,

Böylece haksız rekabetin önlenmesinin sağlanmasıdır.

Üste Git