+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Marka Değerleme Yöntemİ

Marka haklarının değerlendirmesi yapılırken marka ve marka ile bağlantılı diğer gayrı maddi hakların da birlikte ele alınması gerekir.Örneğin ambalaj, dekor, renk vs. unsurlar gibi.

Markanın Pazar değerinin ölçülmesi için üç temel test bulunmaktadır.

Birinci test ; marka anıldığı veya çağrıştırıldığı ürün veya hizmeti ayırt etmekte midir?

İkinci test ; markanın bir başkası için değeri var mı, diğer bir deyişle markanın şimdiki geçerli sahibi ya da kullanıcısının dışında 3. bir tarafın bu markaya ilgisi bulunmakta mıdır?

Üçüncü test ; bir başkası, üçüncü bir taraf veya lisans alan, markayı kullanmak, kiralamak veya satın almak için ödeme yapmaya istekli mi ? İlk ikisinin yanıtı olumlu ise üçüncü de olumludur.

Bu testlerin başarıyla geçilmesinden sonraki adım markanın akılcı biçimde parasal olarak nasıl değerlendirilebileceğidir. Yaygın olarak kullanılan yöntem

Pazar – kökenli yaklaşımdır. Burada muhtelif kıstaslar ele alınır.

a) benzer markalar için karşılaştırmalı satışları veya telif hakkı bedeli içeren ticari işlemleri tespit etmek gerekmektedir.
b) değerlendirmeye tabi tutulan – benzer ya da rakip markaların gücüyle göreceli olan – markanın özgül gücünü hesap etmektir.
c) karşılaştırmalı ticari işlerde elde edilen bulguları, marka için güçlerin özgül değerlendirmesi ile birleştirmektir.Burada markaya izafe edilebilen özgül bir telif hakkı değeri seçimi yapılır.
d) markanın yayılabilme potansiyelinin tespiti gerekir.
e) potansiyel genişleme alanlarına elverişli telif hakkı değerlerinin uygulanması.
f) markanın arta kalan yaşam süreci.
g) markaya izafe edilebilen gelirlerin uygun büyüme oranlarının tesbiti.
h) elde ederken veya ona sahip olurken katlanılan risk için uygun bir indirim oranı saptanmalıdır.

Değerlendirilmekte olan marka şemsiyesi altında, gerçekleşmiş ya da olası satışlara dayalı olarak, ve özgül bir güç analizi yapılmış olmakla, marka için oldukça kesin bir telif hakkı oranı belirlenebilir. Ardından bu telif hakkı oranı, marka altındaki cari satışlarla, markanın yayılması kapsamındaki tüm olası satışlara uygulanır. Bunun sonucunda, oluşan gelir ve nakit akışı ise kolaylıkla ölçülür. Bu gelire ilişkin uygun büyüme hızı yanı sıra, uygun marka ömrü ve ıskonto oranı belirlenmesi, markaya izafe edilebilecek gelecekteki kazançların bugünkü net değerinin hesaplanmasını sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için www.basalanpatent.com.tr

Üste Git