+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Marka Yenİleme, İzleme, Devİr, Lİsans

1. Marka Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içersinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içersinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır

 

2.Marka İzleme

Marka haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı nezdinde başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının takibi yapılabilecek olup, benzer bulunan marka ya da markalar her ay düzenli olarak tarafınıza rapor edilebilecektir.

Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 2500-3500 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

 

3.Devir

Marka devri; markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için işletmeden ayrı olarak üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, markanın devri yazılı olarak yapılan devir sözleşmesi ile yapılır. Marka devrinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

4.Lisans

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için www.basalanpatent.com.tr

Üste Git