+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Rüçhan (öncelİk) Hakkı

Rüçhan (Öncelik) Hakkı, marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden birinde yapılmış bir başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde kullanılmalıdır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan (öncelik) hakkı sona erer.

Rüçhan (Öncelik) hakkından, marka tescil ettirilebilecek ülkelerin herhangi birinde, yetkili makamlara bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları marka tescil başvurularını veya ülkelerde açılan resmi sergilerde mal veya hizmetlerini sergilediklerini belgeleyen ve marka başvurusu yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir.

Buna göre, marka başvurusu yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal ve hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içersinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye’de rüçhan (öncelik) hakkından yararlanabilirler.

Rüçhan (Öncelik) Hakkından Yararlanabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a)   Markanın Paris Sözleşmesine üye ülkelerin birinde tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış ise o ülke tarafından verilen belge (Noter onaylı tam tercümesi) veya başvuru talebi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin yetkili makamından alınacak ülke adı, serginin  açılış tarihi, mal veya hizmetin gösterime sunuluş tarihini de içerden “belge” aslı.

b)   Rüçhan hakkı istemi başvuru dilekçesinde belirtilerek, dilekçeye harç ve ücret ödenti belgesi aslı eklenmek zorunludur.

Üste Git