+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

PATENT/FAYDALI MODEL

Patent Tanımı

Buluş;
 ”teknoloji alanındaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent;
 buluş sahiplerine buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında verilen bir belge olup, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.

Patent Hakkı;
 Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent;

- Türkiye’de ve dünyada yeni olan,
- Sanayiye uygulanabilen ve
- Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerine uygun olan buluşların, sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Yenilik:
 Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması ,yani mutlak yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik:
 Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya  koyamayacağı nitelik anlamındadır.

Patent sistemi, buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren ve böylece buluş yapılmasını özendirerek sanayinin gelişmesine yardım eden ve bugün bütün gelişmiş ülkelerce kabul edilerek uygulanan bir sistemdir.

Patent Başvurusu İşlem Basamakları: 

- Başvuru TPE’de dosyalanır. (1 gün)
- Başvuru TPE’de şekli şartlara  uygunluk açısından incelenir. (1-1,5 ay)
- Patent başvurusu  3. şahıslara duyurulması için yayınlanır.  (6 ay)
- Başvuru, araştırma işlemi için  TPE’nin anlaşmalı bulunduğu araştırma ofislerinden birine gönderilir. (10-12 ay ilgili ofisin yoğunluğuna göre değişir.)
- Alınan araştırma raporu yayınlanır. (6 ay)
- Araştırma raporu  alındıktan sonra incelemeli veya incelemesiz patent sistem tercihi dosyalanır. (3 ay)

A- İncelemeli patent sisteminde:

- Başvuru inceleme  işlemi için  TPE’nin anlaşmalı bulunduğu inceleme ofislerinden birine gönderilir.  (10-12 ay ilgili ofisin yoğunluğuna göre değişir.)
- İnceleme raporunun sonucu olumsuz ise 3 kez inceleme hakkı vardır  .
- İnceleme sonucu olumlu ise belgeye bağlanma  işlemleri başlar .
- TPE Belgeye Bağlanma  kararını bildirir. (3 ay)
- Belgeye bağlanma harcı yatırılır. (3 ay)
- Başvurunun belgeye bağlandığına ilişkin ilan yayınlanır.
- TPE’den Belge gönderilir.  (1-3 ay)

B -İncelemesiz patent isteminde:

Başvuruda inceleme işlemi yapılmadan yukarıda bahsedilen belgeye bağlanma aşamaları başlar.

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

Faydalı Model Tanımı

- Türkiye’de ve dünyada yeni olan,
- Sanayiye uygulanabilen ( tekniğin bilinen durumunu aşma kriterinin aranmadığı ) buluşlara 10 yıl süre ile üretim, pazarlama hakkının verilmesidir.

Faydalı Model korumasının yararını kısaca özetlemek gerekirse; özellikle inceleme sistemindeki farklı düzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de mali açıdan daha elverişlidir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı da olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korunmasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Faydalı Model Korumasının Şartları

Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması, yani mutlak yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik:
 Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir.

Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Faydalı Modelin Patent Belgesine Dönüştürülmesi

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent Enstitüsü’nce alınacak karardan önce , faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülerek işlem görmesi için talepte bulunabilir.
Faydalı model belgesi alındıktan sonra patente dönüştürülmesi mümkün olmamaktadır.

Faydalı Model Başvurusu İşlem Basamakları

- Faydalı model başvurusu dosyalanması ( 1 gün )
- Başvurunun şekli uygunluğunun bildirilmesi ( yaklaşık 1 ay )
- Başvurunun ilanı ( 3. kişilerin itirazı için 3 ay ilanda kalır )
- Tescil kararı ( karardan itibaren en geç 3 ay içerisinde tescil harcı yatmalıdır.)
- Tescil ilanı
- Belge gönderilmesi ( tescil ilanından itibaren en geç 3 ay içinde belge gönderilir.)

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

İtirazlar

Patentle korunacak buluşların;
-Yenilik,
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
-Sanayiye uygulanabilirlik,
koşullarına sahip olması gerekmektedir.

Faydalı modelle korunacak buluşların;
-Yenilik,
-Sanayiye uygulanabilirlik
koşullarına sahip olması gerekmektedir.

Bu koşullara sahip olmayan 3. Kişi başvurularına Resmi Patent Bülteni ilan tarihinden itibaren;
patentler için 6 ay içerisinde,
faydalı modeller için 3 ay içerisinde itiraz edilebilir.

Ayrıca başvurularınıza yapılan itirazlara, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde cevap dosyalanabilir.

 

Detaylı bilgi için wwww.basalanpatent.com.tr

Üste Git