+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Faydalı Model Tanımı

- Türkiye’de ve dünyada yeni olan,
- Sanayiye uygulanabilen ( tekniğin bilinen durumunu aşma kriterinin aranmadığı ) buluşlara 10 yıl süre ile üretim, pazarlama hakkının verilmesidir.

Faydalı Model korumasının yararını kısaca özetlemek gerekirse; özellikle inceleme sistemindeki farklı düzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de mali açıdan daha elverişlidir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı da olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korunmasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Faydalı Model Korumasının Şartları

Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması, yani mutlak yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik:
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir.

Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Faydalı Modelin Patent Belgesine Dönüştürülmesi

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent Enstitüsü’nce alınacak karardan önce , faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülerek işlem görmesi için talepte bulunabilir.
Faydalı model belgesi alındıktan sonra patente dönüştürülmesi mümkün olmamaktadır.

Faydalı Model Başvurusu İşlem Basamakları

- Faydalı model başvurusu dosyalanması ( 1 gün )
- Başvurunun şekli uygunluğunun bildirilmesi ( yaklaşık 1 ay )
- Başvurunun ilanı ( 3. kişilerin itirazı için 3 ay ilanda kalır )
- Tescil kararı ( karardan itibaren en geç 3 ay içerisinde tescil harcı yatmalıdır.)
- Tescil ilanı
- Belge gönderilmesi ( tescil ilanından itibaren en geç 3 ay içinde belge gönderilir.)

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

Üste Git