+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Gereklİ Belgeler

Patent Başvurusu için gerekli belgeler;

- Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Patent Başvurusu Sicil Kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Faydalı Model Başvurusu için gerekli belgeler:

- Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Faydalı model başvurusu sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Adres yada ünvan değişikliği için gerekli belgeler:

- Ünvan/adres değişikliğini gösterir belge

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Ünvan/Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname
 Nevi Değişikliği için gerekli belgeler:

- Nevi değişikliğini gösterir belge

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Devir için gerekli belgeler:

- Taraflarca imzalı, noter tasdikli devir sözleşmesi aslı

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Lisans için gerekli belgeler :

- Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Veraset yoluyla intikal ve rehin işlemi için gerekli belgeler:

Miras yoluyla intikal işlemi için;

- Veraset ilamı

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

Rehin işlemi için;

- Rehin Sözleşmesi

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Rehin sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

Üste Git