+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

TTGV, Türkİye Teknolojİ Gelİştİrme Vakfı Desteklerİ

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Destekleri
Sanayi kuruluşlarının, araştırmaya ve yeni ürün ve üretim teknolojisi geliştirmeye yönelik projelerinin uluslararası kurallara uygun olarak giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteğinin sağlanmasıdır.

TGV desteği hibe değildir. Teknoloji geliştirme projeleri için en fazla 2 yıl süre ile 2 Milyon USD destek verilmektedir. Alınan destek, proje bittikten sonra 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere 4 yıl içinde faizsiz ve USD üzerinden geri ödenir.

TTGV tarafından hangi projelere destek verilir?
Sanayi kuruluşunca gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere destek verilmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler bu destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Proje desteğinden kimler yararlanabilir?

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kuruluşları ile yazılım faaliyeti gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri TTGV proje desteğinden yararlanabilir.

Üste Git